Odgovoran za uređivanje i sadržaj

Humanitarna udruga Humanus
Koledinečka 4
10040 Zagreb
Hrvatska

humanus.hr@gmail.com

Pravni oblik: Humanitarna udruga Humanus je udruga osnovana u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) i upisana u registar udruga Republike Hrvatske
Registarski broj: 21013967
OIB: 96755099136

IBAN: HR6525000091101510617

Osobe ovlaštene za zastupanje
Anamarija Sladić, predsjednik udruge
OIB: 76594706762
097 754 73 05

Izjava o odricanju od odgovornosti

Humanitarna udruga Humanus s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Podaci na internetskim stranicama služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i Humanitarna udruga Humanus ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), Humanitarna udruga Humanus ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate internetsku stranicu Humanitarne udruge Humanus. Kod trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 1. prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći,
 2. provođenjem projekata i programa za pružanje psihološke, duhovne i materijalne pomoći potrebitima,
 3. organiziranje volonterskih programa i aktivnosti,
 4. pronalaženje donatora za ostvarenje ciljeva iz članka 7. Statuta Udruge, upućivanjem zamolbi, te izravnim kontaktima s domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama,
 5. sudjelovanje u medijima u svrhu promocije naših aktivnosti,
 6. organiziranje dobrotvornih priredbi, koncerata i ostalih kulturno-sportskih humanitarnih akcija sukladno ciljevima Udruge,
 7. provodenje akcija, kampanja, javnih tribina i osvješćivanje javnosti o pravima pacijenata,
 8. suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne uprave i samouprave, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, osobito sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, te srodnim organizacijama i Udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 9. sudjelovanje i organiziranje stručnih skupova, predavanja, seminara i tribina vezanim uz tematiku iz područja djelovanja,
 10. provođenje usavršavanja i edukacija članova i volontera Udruge u svrhu što stručnijeg poslovanja,
 11. izdavanje časopisa, brošura, knjiga, biltena, notnih publikacija, nosača zvuka (CD izdanja), audio-vizualnih izdanja i slično, iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu,
 12. informiranje javnosti o ciljevima Udruge,
 13. predlaganje projekata i programa nadležnim institucijama i drugim pravnim osobama u svrhu promicanja ciljeva naše Udruge,
 14. razvijanje međunarodne suradnje te jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Ciljne skupine udruge su:
003         Beskućnici
009         Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
096         Ustanove socijalne skrbi

Javnost djelovanja udruge

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.

Članstvo u udruzi

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta. Fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev skupštini udruge, koja odlučuje o prijemu u članstvo. Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu člana), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.